• Akaustisk Soda

  • Akaustisk Soda 2008 i full vigør! Vi har fått selskap av Renette Marshall og Davide Bertolini, henholdsvis på vokal og kontrabass, og henholdsvis fra Texas og Italia. Vi har spilt overveldende 4-5 jobber og er klare for flere. Vi spilte under Vossajazz-helgen på Fleischers hotell til både stående og noe ramlende applaus...

    Akaustisk Soda, eller AKAUS, kan vel ellers best beskrives som et samfunnsnyttig og selektivt-aktivt Bluegrass-kollektiv uten vegger og tak, hvor dassen er tett, og det er noe gjennomtrekk,- men alt er utrolig hyggelig!. Prosjektet så dagens lys for første gang i 2001. Besetningen er av varierende art, alt ettersom hvem som flytter inn og ut,- men Risør Bluegrass festival har vært ett årlig samlingspunkt for denne heller uregjerlige skaren med Bluegrass-entusiaster. Av de som er,- eller har vært medlemmer av dette ringe selskap kan nevnes; Haakon Askeland, Rune Bratteberg Homlung, Anders Bitustøyl, Thomas Engevold, Kristin Skauge, Eirik S. Jørstad, Jon Kinn.. med fler. Selvsagt under ledelse av Øystein Fosshagen!