• Banjo

  • Vel, vel. Jeg prøver å holde en viss standard. Så jeg HAR banjo, men jeg BRUKER den ikke. Og den oppbevares 3,5 km fra kvinne og barn. Man kan aldri være for forsiktig. ...og for ordens skyld: Banjo.... er et strenginstrument som har sitt opprinnelse i Afrika, og som kom til USA via den Afro- Amerikanske kulturarven. I dag assosieres ofte banjoen med Bluegrass, en musikkform som mye fikk sin distinkte identitet nettopp ved at banjoen entret scenen,- og Country musikk. Den banjotypen som er mest utbredt innen disse sjangerene er 5-strengs banjoen. Denne er tradisjonellt stemt i en åpen G-dur akkord (g-D-G-H-d, fra topp) Den ”5” strengen er festet til halsen i 5 bånd, og er den som gir den særegne lyden til instrumentet.