• Hardingfele

  • For 15 år siden kjøpte jeg en hardingfele fordi det fulgte tre bra buer med på kjøpet! Hardingfelen er av Martin Lyngvær (1976), men dessverre ikke så magisk. Buene er i bruk. --- - Også kalt hardangerfele, er et strykerinstrument som likner mye på fiolinen, skiller seg fra vanlige fioliner ved at den har 4-5 understrenger, som ligger under de vanlige strengene og klinger med når de overliggende strengene blir spilt på med buen. Hardingfela er mye brukt i tradisjonell norsk folkemusikk, særlig da i området rundt Hardanger og Telemark, men i nyere tid også nordover til Valdres, sørover til Setesdalen, og på vestlandet nord til Sunnmøre. I resten av Norge var hardingfela mye i bruk tidlig på 1900- tallet men tapte etter hvert terreng til fordel for den vanlige europeiske fiolinen.