• Nyheter/kalender

 • OBS: ANG. TILSENDT MATERIALE MP3/LYDFILER FOR "REMOTE RECORDING"!

  -Ved tilsendt mix: Sørg for tilstrekkelig lav vokal, gjerne 7-10dB under normal.
  -Ved råmix eller uredigert materiale spesifiser ønskede deler for fills og sørg for luft nok i arr.
  -Spesifiser ønsket nullpunkt, ønsket format og oppløsning på felespor. Merk evt. mail med navn på prosjekt/artist og husk adr. til kontaktperson/returadresse.
  -Her er det som regel flere ting i gang ved siden av hverandre.

  -Raw mixes and MP3's: set vocal levels 7-10dB below normal.
  -Specify wich parts are destined for fiddle and make sure there's room for it in the mix.
  -Specify starting point / Zero point and file format for fiddle tracks. Mark mail with name of artist/song and remember to add return post adress or upload domain.
  -(I often do several parallell projects so I don't want to be too confused).